KSV

Nalazite se na KSV Listi ?

KSV1870 je operater za zaštitu podataka i član registra potrošačkih kredita (KKE), lista upozorenja austrijskih kreditnih instituta (liste upozorenja), kao i registra komercijalnih kredita (WKE). Banke, osiguravajuća društva i lizing kompanije šalju podatke o kreditima KKE-u. Banke prijavljuju listu upozorenja, ukoliko je klijent kasni sa otplatom dospelih potraživanja. Kompanije se prijavljuju kod WKE, kada se otvoreni zahtev prenosi nekoj agenciji za naplatu ili advokatu. Za sve gorenavedene negativne unose postoje periodi brisanja između 3 i 7 godina. Uz vrhunsku stručnost naših advokata možemo Vas brisati sa KSV liste u roku od 8 nedelja.
 
 
Svaki korisnik ima pravo informisanja i pravo na prigovor.