Вие сте били неоснователно уволнени или не сте получили всичко, на което имате право?

„Privileg“ Ви помага да се защитите в случай на неправомерно уволнение и да получите дължимото от работодателя си!

Някои работещи чужденци често са жертви на незаконни уволнения, особено ако работодателят не спазва законово определените срокове за предизвестие.

Компаниите често дължат на служителите си пари, като например: при освобождаване или обезщетение за неоправдано прекратяване и неизползван отпуск, но поради лошото владеене на немски език и непознаването на трудовото законодателство служителите не познават правата си и не изискват дължимото.

Дори ако Вашият работодател подаде молба за обявяване в несъстоятелност или е в несъстоятелност, е възможно да получите финансовите си придобивки от фонд.

Адвокатите, които работят с гражданско сдружение „Privileg“ с удоволствие ще Ви консултират безплатно.

Най-често задаваните въпроси относно трудовото право:

  • С кого трябва да се свържа, ако ме уволнят?
  • Какво да направя, ако съм уволнен без предизвестие?
  • Как да получа дължимите ми пари, когато фирмата фалира?
  • Как да получа компенсация за отпуска?
  • Какво мога да направя, за да предотвратя неправомерно уволнение?

Прекратяване на трудов договор, неоправдано прекратяване на трудов договор, уволнение, неспазване на срок за предизвестие, фалит на фирмата, изплащане на неизплатени заплати и извънреден труд, както и обезщетение за почивка, адвокат по трудовото право, иск на бившия работодател за неоснователно прекратяване на трудов договор, съдебно производство по трудово и осигурително право във Виена.