Insolvenz Auszahlungsmöglichkeit mit 0%

Несъстоятелност – и сега какво?

Когато дълговете Ви станат прекалено много и вече не знаете как да ги плащате е крайно време да помислите за частния фалит.

Кога сте в несъстоятелност?

Физическите лица (независимо от това дали упражняват дейност или не) са в несъстоятелност, ако са неплатежоспособни, т.е. не могат да плащат  задълженията си и това състояние не е временно.

Ако това се случи, трябва да поискате започване на процедура по уреждане на дълговете

План за погасяване на задълженията – възможности за излизане от кризата

Процесът по уреждане на дългове е един от начините да се освободите от дълговете си. Разбира се, не безплатно. В процедурата за регулиране на дълговете накратко са обобщени  следните възможности:

С плана за погасяване на задълженията на кредиторите се предлага квота, която се изплаща незабавно или на вноски (до 7 години). Минималната квота на практика представлява Вашия бъдещ предполагаем приход през следващите 7 години. Ако кредиторите приемат този план, след 7 години ще сте погасили задълженията си. Преди да може да бъде гласуван планът за погасяване, всичките Ви активи трябва да бъдат оползотворени, например кола, апартамент, къща и т.н.

Ако планът за погасяване на задълженията е неуспешен, се пристъпва към процедура по събиране на такса. Част от Вашия доход се разпределя на кредиторите за срок от 5 години. През тези 5 години трябва да спазвате определени задължения, по-специално трябва да работите и да бъдете коректни и старателни в работата си. Освен това, всички активи, които получите през тези 5 години (наследство, дарение и т.н.) се изземат за погасяване на задълженията Ви. Ако спазвате добро поведение, след 5 години съдът ще Ви освободи от останалата част от дълга Ви.

Извънсъдебно споразумение

Физически лица, които нямат частен бизнес, първо трябва да направят опит за извънсъдебно споразумение, преди да започнат частна несъстоятелност, за да избегнат допълнителни разходи. За тази цел трябва да се докаже, че на всеки кредитор е направено предложение за плащане на определена квота. Ако кредитор откаже, процедурата по уреждане на дълга може да бъде инициирана без никакви авансови плащания за разходите по съдебното производство (но това не се отнася за разходи за представителство!).