Kako je po austrijskom zakonu regulisan razvod?

U Austriji su moguća dva tipa razvoda:

Sporazumni razvod (die einvernehmliche Scheidung) je jednostavnija vrsta razvoda, jer oba bračna partnera imaju želju da se zakonski razdvoje.

Razvod po tužbi jednog supružnika zbog krivice partnera (die strittige Scheidung) koji se rešava sudskom presudom.

Sporazumni razvod braka

Sporazumni razvod mogu da zatraže samo oba bračna partnera zajedno. Prije podnošenja zajedničkog zahtjeva bračni partneri moraju da žive odvojeno najmanje pola godine. Oba supružnika uz to moraju da zastupaju mišljenje da su im bračni odnosi trajno i ozbiljno poremećeni. Važno je naglasiti da „odvojeni život“ ne znači nužno da stanuju na različitim adresama. Iako možda žive na istoj adresi, oni moraju da vode zasebna domaćinstva. Dokaz za tako nešto je na primjer postojanje posebnih bankovnih računa.

Advokati koji rade zajedno sa Udruženjem „Privileg“ će Vas rado posavjetovati pro bono.

Gde i kako bračni partneri mogu da podnesu zahtjev  za sporazumni razvod?Zahtjev za sporazumni razvod se podnosi usmeno ili pismeno Opštinskom sudu (Bezirksgericht). Nadležan je sud za posljednje zajedničko prebivalište bračnih partnera.Postoji formular za zahtjev koji moraju da potpišu oba partnera.

Ako supružnici imaju decu, oni moraju da dokažu sudu da su se prethodno o njihovim potrebama i željama posavjetovali s nekim stručnjakom ili ustanovom. Djeca se na taj način štite od posljedica razvoda.

O zahtjevu za sporazumni razvod odlučuje Opštinski sud. To znači da se ne mora obaviti usmena rasprava što proces jako ubrzava. Rješenje o razvodu se dostavlja nekadašnjim bračnim partnerima.

Razvod po tužbi jednog supružnika zbog krivice partnera

Brak se na ovaj način razvodi na osnovu tužbe jednog partnera, koji u njoj mora da navede razlog. Razlog može da bude krivica supružnika ili njegovo napuštanje bračne zajednice.

Gdje se podnosi tužba?

Proces počinje podnošenjem tužbe (Klageschrift) bračnog partnera Opštinskom sudu nadležnom za posljednju zajedničku adresu stanovanja. Pošto se u tužbi mora dobro obazložiti razlog za njeno podnošenje, predlažemo Vam dobro pravno savjetovanje u ovakvom slučaju.

Ako sud prihvati tužbu, dolazi do usmene rasprave. Zakazuje se termin na kojem se pojavljuju oba partnera. Ako je mirenje nemoguće ili jedan od supružnika ne prihvata razvod, stranke imaju priliku da za to navedu razloge. I u tom smislu je potrebno znanje o pravnim mogućnostima.

Na kraju se donosi presuda (Scheidungsurteil) koja im se dostavlja i na koju imaju pravo žalbe (Berufung) u roku od četiri nedjelje. Ako se niko ne žali, brak je poslije isticanja toga roka pravosnažno razveden.

Na kraju procesa sud donosi odluku koja se potom dostavlja bivšim supružnicima. Nakon toga postoji rok od 4 nedjelje za podnošenje žalbi. Ukoliko niko ne uloži žalbu, onda je razvod pravnosnažan. Donošenjem presude se samo razvodi brak. Tužbe za izdržavanje (alimentaciju) za drugog partnera i decu, zahtjevi za starateljstvo itd. moraju se eventualno riješiti sljedećim sudskim procesom.

Troškovi

Za podnošenje tužbe mora da se plati 297 €. Ako u okviru civilne parnice dođe do nagodbe (Vergleich) troškovi iznose između 297 € i 418 €. Uz to dolaze i honorar za advokata. Običaj je da poražena strana snosi troškove procesa.

Razlozi za podnošenje tužbe

Tužbu može da podnese samo bračni partner koji smatra da su bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni zbog neprihvatljivog ponašanja drugog supružnika i da je daljnji zajednički život nemoguć. Najčešći razlozi za tužbu su:  brakolomstvo (prevara), fizičko nasilje, stalno vrijeđanje i psovanje, alkoholizam, uporno bezrazložno ćutanje, zlonamjerno napuštanje bračne zajednice, nezainteresovanost za partnera, nedostatak obzirnosti, povreda dužnosti finansijskog izdržavanja partnera i zajedničke dece, skrivanje visine svojih prihoda.

Tužena strana može da podnese zahtjev za utvrđivanje zajedničke krivice (Mitverschuldensantrag) ili protivtužbu  (Widerklage). Ako sud zaključi da tužena strana ne snosi krivicu i u slučaju da protivtužba nema osnove, tužba se odbacuje i ne dolazi do razvoda.

I kod ovog tipa razvoda može da se postigne „Vergleich“, odnosno nagodba oko okončanja braka. Postoji mogućnost da se partneri i tokom procesa slože oko sporazumnog razvoda. U tom slučaju važe odredbe za taj tip razvoda.

Razvod zbog napuštanja zajedničkog bračnog domaćinstva

„Scheidung aufgrund der Auflösung der häuslichen Gemeinschaft“ može da se zahtjeva ukoliko bračnom partneru ne može da se dokaže da je kriv za razvod i/ili ako odbija da pristane na njega. Preduslov je da bračni život ne postoji bar tri godine. Tužilac mora da dokaže da bračna zajednica ne može da se spasi. Sud, međutim, i dalje može da odbaci tužbu ukoliko se dokaže da brak nije trajno nemoguć ili da bi razvod braka ekstremno teško pogodio drugog bračnog partnera.

Ostali razlozi za razvod

Ostali razlozi su: duševna bolest, zarazna teška bolest, ponašanje koje počiva na duševnim smetnjama. I u tom slučaju daljnje vođenje bračne zajednice mora biti nemoguće.

Prilikom podnošenja tužbe za razvod moraju se podnijeti sledeći dokumenti

Heiratsurkunde (vjenčani list, vjenčanica)

Staatsbürgerschaftsnachweis (dokaz o državljanstvu)

Meldezettel (prijava stana)

Geburtsurkunde ehelicher Kinder (rodni listovi djece rođene u braku)