Privatni stečaj Austrija

Kada teret duga postane nepodnošljiv i više ne znate kako da otplatite svoje dugove, onda je pravo vreme da razmislite o privatnom stečaju.

Kada ste zreli za privatni stečaj

Fizička lica (nebitno da li su vodili firmu ili ne) su zrela za privatni stečaj ukoliko su insolventni odnosno ukoliko trajno nisu u stanju da otplate svoje dugove.

Plan plaćanja i otplate – putevi iz krize

Proces regulisanja dugova predstavlja mogućnost pomoću koje ćete moći da se oslobodite Vaših dugova. Naravno ne besplatno. U okviru ovog procesa – ukratko objašnjeno – postoje sledeće mogućnosti:

Kod plana plaćanja Vašim povjeriocima nudite kvotu, koju možete odmah ili u određenom roku (maksimalno 7 godina) da otplatite. Minimalna kvota u praksi odgovara Vašem depozitarnom dijelu plate u narednih 7 godina. Ukoliko Vaši povjerioci prihvate ovaj plan plaćanja onda ste nakon isplate (7 godina) oslobođeni dugova. Tokom ovog  roka možete normalno da vodite svoj život. Pre nego što povjerioci odluče o ovom planu, Vaša čitava imovina (ukoliko nije oduzeta sudskim postupkom) će biti uzeta u obzir na primer automobil, stan, kuća itd.

Ukoliko plan plaćanja ne usije preostaje Vam postupak otplate. Depozitarni deo Vaše plate biće u narednih 5 godina podjeljen povjeriocima. Tokom ovih 5 godina morate da ispunite različite obaveze kao na primer da radite odnosno da se potrudite oko pronalaženja posla. Takođe ste dužni da predate imovinu (nasljedstvo, pokloni) koju ste tokom ovog vremeskog perioda stekli. Ukoliko ste se primj ereno ponašali, sud Vas nakon 5 godina može osloboditi od ostatka duga.

Vansudsko poravnanje

Fizička lica, koja ne vode firmu, moraju pre pokretanja stečajnog postupka da preduzmu vansudsko poravnanje kako dio troškova procesa ne bi morali da plate unaprijed. Stoga se svakom povjeriocu mora ponuditi plaćanje određene kvote, ovu ponudu morate kasnije da dokažete. Ukoliko povjerilac ovo odbije, onda se postupak regulisanja dugova uvodi bez plaćanja troškova unapred (ovo se ne odnosi na troškove zastupanja!).