Poslodavac Vas je protivzakonito otpustio ili Vam nije isplatio sve na šta imate pravo?

„PRIVILEG“ Vam pomaže da podnesete tužbu protiv neopravdanog otkaza i da Vam se isplati zarađeno!

Mnogi zaposleni stranci često su žrtve protivzakonitog otpuštanja pogotovo onda kada poslodavac ne poštuje propisani otkazni rok.

Zbog nepoznavanja nemačkog jezika i radnog prava, firme zaposlenim strancima duguju novac koji im pripada kao na primer otpremninu, odštetu zbog neopravdanog otpuštanja ili neiskorišćenog godišnjeg odmora. Čak i ako Vaš poslodavac ode u stečaj, moguće je da uz pomoć fondova ostvarite svoja finansijska prava.

Advokati koji rade zajedno sa Udruženjem Privileg će Vas rado posavjetovati pro bono.

Pitanja koja su nam naši članovi najčešće postavljali u vezi sa radnim pravom:

  •  Kome da se obratim ako me šef otpusti?
  •  Šta da radim ako sam dobio otkaz bez poštovanja otkaznog roka?
  • Kako da dođem do svoje plate ako firma ode u stečaj?
  • Kako da dobijem obeštećenje za neiskorišćeni godišnji odmor?
  • Kako da dobijem otpremninu?
  • Šta mogu da preduzmem protiv neopravdanog otpuštanja?