Kako je po austrijskom zakonu reguliran razvod?

U Austriji su moguća dva tipa razvoda.

  • Sporazumni razvod (die einvernehmliche Scheidung) je jednostavnija vrsta razvoda, jer oba bračna partnera imaju želju da se zakonski razdvoje.
  • Razvod po tužbi jednog supružnika zbog krivice partnera (die streitige Scheidung) rješava se sudskom presudom, što je mnogo kompliciranije.

Sporazumni razvod braka

Sporazumni razvod mogu zatražiti samo oba bračna partnera zajedno. Prije podnošenja zajedničkog zahtjeva bračni drugovi moraju živjeti odvojeno najmanje pola godine. Oboje uz to moraju zastupati mišljenje da su im bračni odnosi trajno i ozbiljno poremećeni. Važno je naglasiti da „odvojeni život“ ne znači nužno stanovanje na različitim adresama. Iako možda žive na istoj adresi, oni moraju voditi zasebna kućanstva. Dokaz za to je na primjer postojanje odvojenih bankovnih računa.

Gdje i kako bračni partneri mogu podnijeti zahtjev  za sporazumni razvod?

Zahtjev za sporazumni razvod podnosi se usmeno ili pismeno Općinskom sudu (Bezirksgericht). Nadležan je sud za posljednje zajedničko mjesto stanovanja bračnih drugova.Postoji formular za zahtev koji moraju da potpišu oba partnera.

Radi pravilnog podnošenja zahtjeva trebalo bi konzultirati odvjetnika specijaliziranog za obiteljsko pravo koji posjeduje iskustvo. Na temelju svojih ugovora o suradnji Udruga građana PRIVILEG može Vam pomoći da nađete takvog odvjetnika koji ne košta mnogo.

Ako bračni drugovi imaju djecu, oni moraju dokazati sudu da su se prethodno o njihovim potrebama i željama posavjetovali s nekim stručnjakom ili ustanovom. Djeca se na taj način štite od posljedica razvoda.

O zahtjevu za sporazumni razvod odlučuje Općinski sud. To znači da se ne mora obaviti usmena rasprava što proces jako ubrzava. Rješenje o razvodu dostavlja se nekadašnjim bračnim drugovima.

Troškovi

Za oba partnera 279 € i još toliko za obavezno zaključenje nagodbe (Vergleich). Eventualni troškovi odvjetnika nisu uračunati.

Razvod po tužbi jednog supružnika zbog krivnje partnera

Brak se na ovaj način razvodi na temelju tužbe jednog bračnog druga, koji u njoj mora navesti razlog. Razlog može biti krivnja partnera ili njegovo napuštanje bračne zajednice. Postoje i drugi razlozi kao npr. partnerova duševna ili infektivna bolest.

 

 

Gdje se podnosi tužba?

Postupak započinje podnošenjem tužbe (Klageschrift) jednog bračnog druga Općinskom sudu nadležnom za posljednju zajedničku adresu stanovanja. Pošto se u tužbi mora dobro obazložiti razlog za njezino podnošenje, odvjetnik je još potrebniji nego u slučaju sporazumnog razvoda.

Ako sud prihvati tužbu, dolazi do usmene rasprave. Zakazuje se termin na kojem se pojavljuju oba partnera. Sudija pokušava s mirenjem i obavještava ih o mogućnosti sporazumnog razvoda. Ako je mirenje nemoguće ili jedan od bračnih drugova ne prihvaća razvod, stranke imaju priliku za to navesti razloge. I u tom smislu je potrebno znanje o pravnim mogućnostima.

Na kraju se donosi presuda (Scheidungsurteil) koja im se dostavlja i na koju imaju pravo žalbe (Berufung) u roku od četiri tjedna. Ako se nitko ne žali, brak je nakon istjecanja tog roka pravomoćno razveden.

Donošenjem presude se samo razvodi brak. Tužbe za uzdržavanje (alimentaciju) za bivšeg bračnog druga i djecu, zahtjevi za skrb itd. moraju se eventualno riješiti sljedećim sudskim procesom.

Troškovi

Za podnošenje tužbe mora se platiti 297 €. Ako u okviru civilne parnice dođe do nagodbe (Vergleich) troškovi iznose između 297 € i 418 €. Uz to dolaze i honorar za odvjetnika. Običaj je da poražena strana snosi troškove procesa.

Razlozi za podnošenje tužbe

Tužbu može podnijeti samo bračni drug koji smatra da su bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni zbog neprihvatljivog ponašanja partnera te da je daljnji zajednički život nemoguć. Najčešći razlozi za tužbu su: brakolomstvo, fizičko nasilje, stalno vrijeđanje i psovanje, alkoholizam, uporna bezrazložna šutnja, zlonamjerno napuštanje bračne zajednice, nezainteresiranost za partnera, nedostatak obzirnosti, nepoštivanje dužnosti financijskog uzdržavanja partnera i zajedničke djece, skrivanje visine vlastitih prihoda.      

Tužena strana može podnijeti zahtjev za utvrđivanje zajedničke krivnje (Mitverschuldensantrag) ili protivtužbu (Widerklage). Ako sud zaključi da tužena strana ne snosi krivnju i u slučaju da je protivtužba neutemeljena, tužba se odbacuje i ne dolazi do razvoda.

I kod ovog tipa razvoda može se postići „Vergleich“, odnosno nagodba oko okončanja braka. Postoji mogućnost da se partneri i tijekom procesa slože oko sporazumnog razvoda. U tom slučaju važe odredbe za taj tip razvoda.

Razvod zbog napuštanja bračnog kućanstva

„Scheidung aufgrund der Auflösung der häuslichen Gemeinschaft“ može se zahtijevati ukoliko se bračnom drugu ne može dokazati da je skrivio razvod i/ili ako odbija pristati na njega. Preduvjet je da bračni život ne postoji bar tri godine. Tužitelj/ka mora dokazati da se bračna zajednica ne može spasti. Sud, međutim, i dalje može odbaciti tužbu ukoliko se dokaže da brak nije trajno nemoguć, da krivnju snosi tužitelj/ka ili da bi razvod braka ekstremno teško pogodio drugog bračnog druga.

 

 

Ostali razlozi za razvod

Ostali razlozi su: duševna bolest, zarazna teška bolest, ponašanje koje se temelji na duševnim smetnjama. I u tom slučaju daljnje vođenje bračne zajednice mora biti nemoguće.

Prigodom podnošenja tužbe za razvod moraju se podnijeti sljedeći dokumenti

  •      Heiratsurkunde (vjenčani list)
  •      Staatsbürgerschaftsnachweis (dokaz o državljanstvu)
  •      Meldezettel (prijava stana)
  •      Geburtsurkunde ehelicher Kinder (rodni listovi djece rođene u braku)