Privatni stečaj

Privatni stečaj – šta sada?

Kada teret duga postane nepodnošljiv i više ne znate kako da otplatite svoje dugove, onda je pravo vreme da razmislite o privatnom stečaju.

Kada ste zreli za privatni stečaj

Fizička lica (nebitno da li su vodili firmu ili ne) su zrela za privatni stečaj ukoliko su insolventni odnosno ukoliko trajno nisu u stanju da otplate svoje dugove.

Ukoliko dođe do ovoga trebali biste da podnesete zahtev za pokretanje procesa regulisanja dugova ( ovo je samo naziv za stečajni postupak o imovini fizičkih lica koji se takođe naziva i privatnim konkursom).

Plan plaćanja i otplate – putevi iz krize

Proces regulisanja dugova predstavlja mogućnost pomoću koje ćete moći da se oslobodite Vaših dugova. Naravno ne besplatno. U okviru ovog procesa – ukratko objašnjeno – postoje sledeće mogućnosti:

Kod plana plaćanja Vašim poveriocima nudite kvotu, koju možete odmah ili u određenom roku (maksimalno 7 godina) da otplatite. Minimalna kvota u praksi odgovara Vašem depozitarnom delu plate u narednih 7 godina. Ukoliko Vaši poverioci prihvate ovaj plan plaćanja onda ste nakon isplate (7 godina) oslobođeni dugova. Tokom ovog  roka možete normalno da vodite svoj život. Pre nego što poverioci odluče o ovom planu, Vaša čitava imovina (ukoliko nije oduzeta sudskim postupkom) će biti uzeta u obzir na primer automobil, stan, kuća itd.

Ukoliko plan plaćanja ne uspe preostaje Vam postupak otplate. Depozitarni deo Vaše plate biće u narednih 5 godina podeljen poveriocima. Tokom ovih 5 godina morate da ispunite različite obaveze kao na primer da radite odnosno da se potrudite oko pronalaženja posla. Takođe ste dužni da predate imovinu (nasledstvo, pokloni) koju ste tokom ovog vremeskog perioda stekli. Ukoliko ste se primereno ponašali, sud Vas nakon 5 godina može osloboditi od ostatka duga.

Vansudsko poravnanje

Fizička lica, koja ne vode firmu, moraju pre pokretanja stečajnog postupka da preduzmu vansudsko poravnanje kako deo troškova procesa ne bi morali da plate unapred. Stoga se svakom poveriocu mora ponuditi plaćanje određene kvote, ovu ponudu morate kasnije da dokažete. Ukoliko poverilac ovo odbije, onda se postupak regulisanja dugova uvodi bez plaćanja troškova unapred (ovo se ne odnosi na troškove zastupanja!).