Hogy történik az osztrák jog szerint a válás?

Ausztriában kétféle válási mód van:

  • Válás közös megegyezéssel (die einvernehmliche Scheidung) : a válás egyszerűbb formája, mindkét házastárs bele van egyezve a jogi válásba
  • Válás közös megegyezés nélkül, válóperrel (die streitige Scheidung): az egyik házastárs bírósági perrel szeretne elválni a másik házastárstól, amely bírósági döntés alapján történik és sokkal bonyolultabb

Válás közös megegyezéssel:

A válás közös megegyezéssel nem a bíróság utasítására történik. A válni kívánó házastársak szabad döntése, hogy ezt az utat választják-e. A közös kérelem benyújtása előtt a házastársaknak legalább fél évig külön kell élniük. Ezen kívül mindkét házastársnak azt a nézetet kell képviselnie, hogy házassági kapcsolatuk megromlása teljes és helyrehozhatatlan. Fontos hangsúlyozni, hogy a “külön élet” nem feltétlenül jelenti azt, hogy más címeken élnek. Habár ugyanazon a címen élhetnek, külön háztartást kell vezetniük. Bizonyíték erre például, hogy külön-külön bankszámlával rendelkeznek.

Hol és hogyan tudnak a házastársak egy közös megegyezésű válást kérelmezni?

A házasság felbontására vonatkozó kérelmet szóban vagy írásban kell benyújtani a Városi Területi Bíróságon (Bezirksgericht). A kérelemnyújtáshoz szóló adatlapot mindkét félnek alá kell írnia.

A kérelem megfelelő benyújtása érdekében ajánlatos a házasságjoggal foglalkozó ügyvédnek konzultálása, aki tapasztalattal rendelkezik. Együttműködési megállapodása alapján a PRIVILEG Civil Egyesület segíthet egy kevésbé költséges ügyvédet találni.

Ha a házastársaknak gyermekeik van, bizonyítaniuk kell a bíróság előtt, hogy korábban egy szakértővel vagy intézménnyel konzultáltak a gyerekeik szükségleteikről és vágyaikról. Így a gyermekeket védve vannak a válás következményeitől.

A Városi  Bíróság dönt a közös megegyezésen alapuló  válási kérelemről. Ez azt jelenti, hogy a folyamat fel van gyorsítva és nem szükséges szóbeli tárgyalást folytatni. A döntés kézbesítve lesz a másik házastársnak.

Kiadások:

Mindkét partner számára 293 Euro és még ennyi a megegyezés (Vergleich). Az ügyvédi költségek nincsenek beleszámolva.

Válás közös megegyezés nélkül, válóperrel:

Az egyik házastárs benyújtja a válási pert, amelynek tartalmaznia kell az okot. A házasság felbontása (a válás) nem valamelyik házastárs vétkességén, esetleges hűtlenségén vagy erőszakos magatartásán stb. alapul, hanem a felek, vagy valamelyik fél objektív feldúltságán, érzelmi állapotán.

Hol nyújthatja be a pert?

Az eljárás a Városi Bíróságon a házastárs perének (Klageschrift) benyújtásával kezdődik, a legutolsó közös lakóhely címére. Mivel a per okát meg kell adni, még inkább szükség van az ügyvédre, mint egy közös megegyezésű válás esetén.

Az eljárás során a bíróság megkísérli a felek kibékítését. Ha a perfelvételi tárgyaláson a felek nem békülnek ki, a bíróság kitűzi az érdemi tárgyalás határnapját. És ebben az értelemben szükség van a jogi lehetőségekre.

Végezetül a házasság felbontására vonatkozó ítéletet kihirdetik és elküldik mindkét félnek. Akkor jogosult a fellebbezésre  4 héten belül. Ha senki nem érdekelt, a válás véglegessé válik. Ebben az esetben az ítélet alapján általában csak a házassága bomlik fel. Az asszonytartásra és a közös gyerektartásra vonatkozó igények külön bírósági ügyekben határozhatóak meg.

Kiadások:

A felperesnek 312 eurót kell fizetnie a kérelem benyújtásához. Ha megegyezésre kerül sor, a 293 € és 439 € közötti költségeket kell viselni és ezen kívül az ügyvéd díjat fizetni. Gyakran előfordul, hogy az az oldal, amely elveszíti az eljárást, viseli a költségeket.

A kérelem oka:

A pert az a partner nyújthatja be, aki olyan véleménnyel van, hogy a házassága tartósan felbomlott, és hogy a másik partner elfogadhatatlan viselkedése az oka annak, hogy egy közös házas élet már nem lehetséges. A leggyakoribb okok a házasságtörés, a fizikai erőszak, a másik partner megalázása és meggyalázása, az alkoholizmus, a tartós hallgatás, a gondatlanság, a másik partner és közös gyermekek elkötelezettségének figyelmen kívül hagyása és a saját jövedelem összegének elhallgatása.

A perelt fél benyújthatja az ellenpert. Ha a joghatósággal rendelkező bíróság arra a következtetésre jut, hogy a vádlott fél nem bűnös, vagy ha az ellenpernek nincs oka, akkor a kérelmet el kell utasítani, és a válásra nem kerül sor.

Ezzel a válási típussal is előnyös lehet egy megegyezés. Lehetőség van arra is, hogy a partnerek a tárgyalás során kölcsönös válási megállapodást érjenek el. Ebben az esetben az ilyen típusú válás megfelelő szabályai továbbra is érvényesek.

A közös háztartás felbomlásán alapuló válás

Ez az ok akkor áll fenn, hogy ha nem lehet megállapítani, hogy a partner hibás vagy okolható a válásban illetve ha a partner a válást elutasítja. Feltétel az, hogy a házas élet legalább 3 éve ne álljon fent. Ebben az esetben a perelő félnek be kell bizonyítania, hogy a házasság már nem menthető. A bíróság elutasíthatja a válási kérelmet, ha bebizonyosodik, hogy a házasság még hosszú távon működhetne vagy ha az egyik fél számára a válás igazságtalan lenne.

Egyéb válási okok:

Egyéb ok lehet szellemi betegség, súlyos fertőző betegség, a partner viselkedése, mely egy pszihológiai betegség által jött létre. Ezekben az esetekben mindenféleképpen be kell bizonyítani, hogy a közös házas élet hosszú távon nem lehetséges.

A váláshoz a következő dokumentumok szükségesek:

  • házassági anyakönyvi kivonat
  • állampolgárságot bizonyító dokumentum
  • Lakcímpapír
  • a házasságban született gyermekek születési anyakönyvi kivonata