Proverete ja slobodnata visina na vašata kirija vo starata zgrada so kliknuvanje na kalkulatorot.

Vo Avstrija, vo 9 od 10 slučai, stanarite plaќaat nad-iznajmuvanje vo staromodni apartmani.

Namaluvanje na kirijata.
Kategorii na stanovi vo stariot del na gradot.

Neograničen dogovor:
Kategorija A: 5,58 € + BK 2 € (minimum 30 m2, greenje i ventilacija vo banja, kujna i greenje vo sekoja soba)
Kategorija B: 4.185 € + BK 2 € (na primer, bez greenje vo spalnata soba ili bez kujna pri dviženje)
Kategorija C: 3,14 € € BK + 2 (hodnikot prozorecot vo banjata, bez avtomatsko greenje vo kada ili vo banja bez ventilacija)
Kategorija D: 1,78 € + BK 2 € (WC vo hodnikot, ili bez funkcionalna struja)

Ograničen dogovor:
Kategorija A: 4.185 € + BK 2 € (minimum 30 m2, greenje i ventilacija vo banja, kujna i greenje vo sekoja soba)
Kategorija B: 3,14 € + BK 2 € (na primer, bez greenje vo spalnata soba ili bez kujna pri dviženje)
Kategorija C: 2,35 € € + 2 BK (vo prozorecot za banja hodnikot, bez avtomatsko greenje na banja ili vo kada bez ventilacija)
Kategorija D: 1,34 € + BK 2 € (toalet vo salata ili bez funkcionalen električen sistem)

Kako pravime i što možeme da napravime za Vas?

Zakonite što gi reguliraat odnosite vo domuvanjeto se komplicirani i seopfatni. Zatoa našeto združenie e specijalizirano za pomaganje na stanarite koi plaќaat ilegalno skapi imot. Nie gi proveruvame slednive stavki vo vašiot dogovor: iznajmuvanje, otkažuvanje, trošoci za održuvanje, kaucija, kompenzacija na prethodniot zakupec i vremenski rok.

Po prvata proverka možeme da vi kažeme dali postoi šansa da gi vratite vašite pari. Iznajmuvanjeto e svedeno na praven iznos, i vraќate nezakonski pari.

Ako imate neograničen dogovor, sopstvenikot ne može da ve oslobodi od stanot na site.

Ako imate ograničen dogovor za zakup, možete da podnesete baranje za namaluvanje na iznajmuvanje za vremetraenjeto na dogovorot ili ne podocna od 6 meseci po istekot na rokot. Vo neograničeni dogovori, krajniot rok za apliciranje za namaluvanje na kirijata e do 3 godini po potpišuvanjeto na dogovorot.

Najčesto postavuvanite prašanja na našite členovi za proverka na visinata na kirijata se slednite:

  • Kako da se namali iznosot na iznajmuvanje vo Viena i vo Avstrija?
  • Može li da gi zemam moite pari od premnogu visoka kirija bez dopolnitelni trošoci?
  • Koj e rizikot vo slučaj na sudenje vo Avstrija?
  • Kolku me čini ako go zagubam sudskiot proces za vraќanje na parite od kirijata?
  • Može li da ostanam vo stanot po namaluvanjeto na sudot vo Viena?
  • Kako možam da doznaam dali mojot stan e vo Viena ili vo Avstrija vo starata zgrada?
  • Sopstvenikot na stanot mi se zakanuva i nema da mi dade kaucija. Što treba da napravam?
  • Može li da gi proveram trošocite za održuvanje vo Avstrija?
  • Koi se krajnite rokovi za stanovi vo Viena i Avstrija?
  • Koi se cenite za iznajmuvanje vo Viena i Avstrija po kvadraten metar?