Deficitarna zanimanja

Kako dobiti radnu vizu u Austriji u 2021 godini? 56 deficitarnih zanimanja u čitavoj Austriji i 27 deficitarnih zanimanja posebno za pokrajine!

Kao državljanin BiH, Srbije, Crne Gore i Makedonije možete podneti zahtev za crveno-belo-crvenu karticu kako biste dobili radnu dozvolu u Austriji i to na sledeci način:

• Neophodno da je tvoje zanimanje na listi deficitarnih kao i da je diploma priznata od strane austrijskih nadleznih institucija,
• da imate obavezujuću ponudu za posao u Austriji i da je preduzeće spremno da Vam plati minimalnu naknadu po zakonu ili kolektivnom ugovoru
• da imate najmanje 55 bodova prema sledecim kriterijima:

Kriterijumi za prijem kvalifikovanih radnika

Kriterijumi za deficitarne radnike Bodovi
Kvalifikacija Maksimalno moguć broj bodova: 30
Završena trogodišnja zanatska deficitarna škola sa završnim ispitom 20
Završena četvorogodišnja deficitarna škola s maturskim ispitom 25
Završen minimalno trogodišnji bachelor fakultet 30
Radno iskustvo vezano za struku Maksimalno moguć broj bodova: 20
Radno iskustvo (po godini)

Radno iskustvo u Austriji (po godini)

2

3

Znanje nemačkog jezika Maksimalno moguć broj bodova: 15
Položen A1 ispit nemačkog jezika 5
Položen A2 ispit nemačkog jezika 10
Položen B1 ispit nemačkog jezika 15
Znanje engleskog jezika Maksimalno moguć broj bodova: 10
Položen A2 ispit engleskog jezika 5
Položen B1 ispit engleskog jezika 10
Starost Maksimalno moguć broj bodova: 15
do 30 godina

do 40 godina

15

10

Minimalan broj bodova: 90
Minimalan broj bodova za dobijanje radne vize: 55

Ovako izgleda preliminarna lista deficitarnih zanimanja za 2021 godinu:

1. Konstrukteri poljoprivredne mehanizacije
2. Mašinski tehničari – inženjeri
3. Elektrotehnicari-inzenjeri energetike (visoke struje)
4. Elektrotehničari
5. Inzenjeri informacionih tehnologija
6. Strugari/Tokari
7. Izolateri (bitumenom)
8. Metaloglodači
9. Varioci
10. Mašinski tehničari
11. Elektroinstalateri i elektromonteri
12. Tehničari ostalih oblasti
13. Bravari
14. Automehaničari
15. Krovopokrivači
16. Građevinski stolari
17. Kalkulant
18. Betonci
19. Instalateri i monteri cevi
20. Kolari-potkivači
21. Limari
22. Mašinovođa lokomotive
23. Lakireri
24. Tesari
25. Elektrotehnicari elektromehanike
26. Keramičari
27. Optičari
28. Diplomirane medicinske sestre/tehnicari
28. Diplomirane medicinske sestre/tehnicari
29. Autolimari za karoseriju i hladnjak
30. Teraceri
31. Alatničari
32. Mašinobravari
33. Građevinski inženjeri
34. Građevinski bravari
35. Ostali tehnicari
36. Trgovci i prodavači roba od zeleza i metala, mašina, kućnih i kuhinjskih uređaja
37. Ekonomisti za obradu zarade – knjigovođe
38. Kuvari
39. Stolari za građevinsku stolariju i namestaj
40. Tehničari-Inženjeri organizacije rada i industrijskog menadžmenta
41. Ostali mašinski mehaničari
42. Podopolagači (npr. laminata)
43. Plastičari
44. Tehničari informacionih tehnologija
45. Mašinski obrađivači drveta
46. Građevinski limari
47. Tehničari organizacije rada i industrijskog menadžmenta
48. Tehničari-Inženjeri za tehničku hemiju, tj. Hemijski tehničari
49. Inženjeri-Elektrotehnicari elektromehanike
50. Zdravstvena zanimanja-tehničari
51. Elektromehaničari
52. Cvecari
53. Zidari
54. Građevinski tehničari
55. Asistent za negu
56. Stručni asistent za negu

Ovako izgleda preliminarna lista 27 deficitarnih zanimanja za pokrajine posebno za 2021 godinu:

1. Frizeri

2. Ekonomisti i ostali hotelski tehničari

3. Trgovci i prodavači životnih namirnica

4. Konobari

5. Moleri

6. Knjigovođe

7. Slastičari

8. Staklari

9. Tehnički crtači

10. Špediteri u logistici

11. Kozmetičari

12. Trgovci i prodavači tekstila i odece

13. Građevinski radnici za niskogradnju

14. Instalater mašinskih uređaja

15. Referenti nabavke

16. Ostala zanimanja u mašinskoj metalnoj obradi

17. FleischerInnen = Mesari

18. Kontrolor šinskog saobraćaja

19. Monteri metala

20. Tapetari

21. Mašinisti

22. Pekari

23. Lageristi

24. Vrtlari

25. Stručnjaci za marketing

26. Kuvari

27. Posrednici za osiguranje

Za izdavanje boravišne dozvole moraju se dostaviti sledeci dokumenti:

a) Važeći putni dokument
b) Rodni list
c) Fotografija koja ne može biti starija od pola godine (veličina: 45x35mm)
d) Dokaz o uobičajenom smeštaju (na primer, ugovor o najmu, predugovor ili dokaz o vlasništvu)
e) Dokaz o zdravstvenom osiguranju koje pokriva sve rizike (obavezno osiguranje ili odgovarajuća polisa osiguranja)
f) Dokaz o osiguranoj egzistenciji (platni listovi, potvrde o platama, ugovori o radu, potvrda o osiguranju, dokaz o penzijskom, anuitetskom ili drugom osiguranju, investicioni kapital ili sopstvena sredstva u dovoljnoj količini)

Za ispitivanje pojedinačnih kriterijuma prema bodovnom sistemu (vidi gore), potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

 • 1. Kvalifikacija
  Završena škola:
  Potvrda o završenoj školskoj spremi (svedočanstva i diplome za trogodišnju ili četverogodišnju srednju školu)
  Potvrda o uspešnom završetku trogodišnjeg studija na univerzitetu ili drugoj visokoškolskoj ustanovi a uz to još i dokaz o statusu univerziteta ili druge visokoškolske obrazovne ustanove
 • 2. Radno iskustvo
  Potvrda o radu
 • 3. Jezičke veštine
  Jezička diploma koja dokazuje znanje nemačkog jezika (Diplome i svedocanstva o nemačkom jeziku mogu se steći posebno na sledećim institutima: ÖSD, Goethe-Institut, Telc GmbH, Austrijski integracijski fond)
  Jezička diploma koja dokazuje znanje engleskog jezika (Posebno, sledeće diplome i certifikati se priznaju kao dokaz o poznavanju engleskog jezika: Cambridge certifikat, TELC certifikat, IELTS diploma, TOEIC diploma, TOEFL diploma.)

Privileg se finansira od donacija. Hvala!

IBAN: AT68 4715 0110 8875 0000
BIC: VBOEATWWXXX
Volksbank NÖ

Kontaktirajte nas

  Da, želeo bih da dobijem informacije o vestima od Udruženja Privilege e-poštom
  Slažem se da se moji lični podaci navedeni u obrascu mogu obrađivati u cilju pružanja odgovarajućih informacija o udruženju i informisanja o marketinškim i drugim uslugama i pogodnostima udruženja.