Pse është e leverdishme të kontrolloni qeran tuaj nëpermjet „Privilegjit“?

Kontrollimi qerasë në shumicën e rasteve u kthen qeramarrësve parat prapa. Në 9 nga 10 raste kontrata e qerasë është më e lartë se sa thotë ligji Austriak, por qeramarrësit nuk e dinë këtë.

Kontrata e qerasë pa afat të caktuar

Kategoria A: 5,58 € + BK 2 € (të paktën 30 m2, ngrohje dhe ventilim në banjo, kuzhinë dhe ngrohje në çdo dhomë)
– Kategoria B: 4,185 € + BK 2 € (për shembull, pa ngrohje në dhomën e gjumit, ose pa kuzhinë kur futeni në banesë)
– Kategoria C: 3,14 € + BK 2 € (dritarja e korridorit në banjë, pa ngrohje në banjë, ose pa ventillator në banjë)
– Kategoria D: 1,78 € + BK 2 € (WC në korridor, ose pa drita elektrike)

Kontrata e qerasë me afat të caktuar

Kategoria A: 4,185 € + BK 2 € (të paktën 30 m2, ngrohje dhe ventillator në banjo, kuzhinë dhe ngrohje në çdo dhomë)
– Kategoria B: 3,14 € + BK 2 € (për shembull, pa ngrohje në dhomën e gjumit, ose pa kuzhinë kur futeni në banesë)
– Kategoria C: 2,35 € + BK 2 € (dritarja e banjës me pamje nga korridori, pa ngrohje automatike në banjë, ose pa ventillator në banjë)
– Kategoria D: 1,34 € + BK 2 € (WC në korridor, ose pa drita elektrke)

Pse është e leverdishme të kontrolloni qeran tuaj nëpermjet „Privilegjit“?

Kontrollimi qerasë në shumicën e rasteve u kthen qeramarrësve parat prapa. Në 9 nga 10 raste kontrata e qerasë është më e lartë se sa thotë ligji Austriak, por qeramarrësit nuk e dinë këtë. Për këtë arsye është “Privilegji“ këtu.

Cfar është puna jonë dhe çfarë mund të bëjmë për ju?

  • Ne punojmë me avokatë që janë të specializuar në ligjin e mbrojtjes së vendbanimit dhe të cilët kanë kryer qindra raste të tilla.
  • Kontrollimi i qerasë është falas dhe vetëm të merrni të gjitha shpjegimet në gjuhën tuaj.
  • Pas kontrollit të parë mund t’ju themi nëse ka shanse për kthimin e parave tuaja.
  • Pasi të na autorizoni, eksperti ynë merret me përpunimin e çështjes suaj dhe lidh pronarin, administraten e ndërtesës, ligjin për mbrojtjen e banimit dhe nëse është e nevojshme gjykaten. Për shkak të një numri të madh rastesh procesi mund të zgjasë disa muaj. Kohëzgjatja e procesit varet nga bashkëpunimi i pronarit të banesës dhe hapat e nevojshëm ligjorë.
  • Në fund, qeraja juaj zvogëlohet në shumën e paraparë ligjore dhe ju kthehen paratë të paguara tepër, tërhiqet çmimi i shërbimit të ekspertit tonë në një shumë të paracaktuar.
  • Që tua kthejmë paratë tuaja dhe të paguajm shërbimet profesionale të ekipit tonë, në interesin tonë është që të fitojmë çdo rast të till.
  • Ju nuk humbni asgjë personalisht! Përveç tarifës vjetore të anëtarësimit në “Privilegj”, e cila ju sjell mundësinë e këshillimit falas nga juridiksione të ndryshme, ju paguani vetëm ekspertëve tanë një pjesë të parave të rikthyera nga qeraja, përndryshe që ju nuk do të merrnit pa ndihmën e tyre. Qiradhënësi nuk ka të drejtë të ju largojë nga banesa për arsye të procesit.
  • Në rastin më të keq, qeraja juaj mbetet e njëjtë dhe në rastin më të mirë do të jeni më të pasur për disa mijë euro. Nëse keni një marrëveshje të kufizuar qiraje, ju mund të filloni procesin per reduktimin e qerasë për gjat gjith kohëzgjatjes së kontratës ose më së voni 6 muaj pas skadimit të kontratës. Në rastin e kontratave të pakufizuara, afati i fundit për dorëzimin e procesit për uljen e qerasë është i kufizuar deri në 3 vite pas nënshkrimit të kontratës