Želite da Vaši naslednici dobiju sve po Vašoj želji ili ste lično Vi naslednik?

Udruženje „Privileg“ je tu za sastavljanje testamenta i regulisanje naslednih pitanja!

Niko ne voli da misli o svojoj smrti. Ipak odgovorni ljudi se bave ovom temom na vreme. Mnogi imaju imovinu ili novac ovde u Austriji i želeli bi  da regulišu svoje nasledstvo. Advokat specijalizovan u naslednom pravu može se pobrinuti za sastavljanje Vašeg testamenta kao i za zvaničnu registraciju istog.

Takođe je moguće da i Vi kao naslednik imate problema ili sumnje.

Advokati koji rade zajedno sa Udruženjem „Privileg“ će Vas rado posavetovati pro bono.

Najčešća pitanja naših članova o testamentu i nasledstvu u Austriji:

  • Kako i kada treba sastaviti testament?
  • Da li je neophodno da sastavim testament?
  • Da li mi je potreban advokat za sastavljanje testamenta?
  • Kako mogu biti siguran da će moja volja biti ispoštovana nakon moje smrti?
  • Ko ima pravo da nasledi u Austriji i pod kojim uslovima?
  • Da li moram da prihvatim nasledstvo, čak i ako nasledim dugove?
  • Šta se dešava ako odbijem nasledstvo?

Naslednici u Austriji, biti naslednik u Austriji, testament u Austriji, sastavljanje testamenta u Austriji, registracija testamenta u Austriji, advokat za nasledno pravo u Austriji, nasledno pravo, prihvatanje nasledstva, odbijanje nasledstva