Potrebni su agenti za osiguranje, finansije, nekretnine i sudski prevodioci. Takođe tražimo vriedne i odgovorne studente koji studiraju pravo, ekonomiju, tehničke nauke, marketing i komunikaciju.